is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETTEN.

9?

£0 dra men eene wet maakte,om dezelve bij eene zekere orde van menfchen te doen bewaaren, had men daaglijks hiertoe nieuwe wetten nodig (f), om die menfchen tot gehoorzaam-i heid aan die wet te noodzaaken.

De wetgeever vermoeide zig, hij vermoeide de geheele maatfehappij, enkel om de menfchen als eene wet te doen gehoorzaamen aan dat geene, 't welk zij, die de volmaaktheid beminnen, zeer gaarne als eene raadgeeving zouden hebben uitgevoerd.

ACT-

handen waren, in wélke die geene, welke geene vrouwen nog kinderen hadden,zekerlijk gelukkiger zouden eijn, en aan minder bekommeringen blootgefteld waren dan de gehuuwde. Zie I Corinth. 7. vers 25. en verv. Maar nimmer Zal iemand aantoonen, dat de Apostelen den ongehuuwden ftaat door alle de tijden van het Christendom zelfs maar aangeraaden hebben. VerlaaIer.

(f) Zie de Bibliotheek der kerkelijke fchrijvers Vafi de zesde eeuw, 5- deel, door Dupin.

til, DEEL,

c

XXIV.

BOEK»

VII. 100FD' STUK.