Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:5 2

DE GEEST

XXVIII.

li O E K.

JV.

HOOFDSTUK.

] 1

J

gens het Romeinfche recht, of het wetboek m Tlièodofius, en volgens de onderfcheide wetten der Barbaaren , welke het zelve bewoonden (ra), geregeerd.

In het land, 't welk tot de heerfchappij der Franken behoorde, was de Salifche wet, ten opzigte van de Franken, en het wetboek CO van Theodofius, ten aanzien van de Romeinen, ingevoerd. In de heerfchappij der Wifigothen bediende men zig, ter beflisfing van de verfehillen tusfehen Romeinen, van een uittrekfel uit het wetboek van Theodofius, 't welk op bevel van Alarik gemaakt was (p), en ten aanzien van de verfchillen der 'Wifigothen, dienden de gewoonten van die natie , welke Eurik (q) in gefchrifte had doen brengen, tot een rigtfnoer.

Maar waarom kreegen de Salifche wetten een bijna algemeen gezag in het land der Franken ?

En

(n) De Franken, de Wifigothen, en de Bourgunïiers.

Co) Dit wetboek wierd geëindigd in het Jaar vierïonderd- agt- en- dertig.

(/O In het twintigfte jaar van de regeering van dee;en vorst: het zelve wierd twee jaaren Iaater door énianus afgekondigd, zo als uit de voorreden van dit vetboek blijkt.

(q) In het jaar vijfhonderd- en-vier, van de Spaan:he tijdrekening. Zie de kronyk van Ifidorus.

Sluiten