Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETTEN. 359

tusfehen landen , welke onder het Romeinfche recht, en landen, welke niet onder hetzelve behoorden, dan betekent zulks, dat in die landen , welke niet onder het Romeinfche recht behoorden , zo veele menfehen waren, welke verkooren hadden, om onder de eene of andere foort der wetten van de Barbaaren te leeven, dat men daar bijna geene menfehen vond, welke aan het Romeinfche recht wilden gehoorzaamen ; en dat men in die landen, welke onder het Romeinfche recht behoorden , weinig menfehen ontmoette, welke verkoozen , om onder de wetten der Barbaarfche volkeren te (taan.

Ik weet wel, dat ik nieuwe dingen zegge, maat indien dezelve waarheid zijn, dan zijn zij zeer oud, en wat is 'er dan in allen geval aangelegen, of een Valais (c) , een Bignon (d), dan of ik dezelve te voorfchijn brenge?

.V IJ F-

O) Adrien de Valais heeft in het jaar 1G75 , t< Parys , uitgegeeven een werk , geintituleert: NotitL Galliarum, in fol.; in welk hij de gefchiedenisfen vat Frankrijk onder den eerden en tweeden ftam zo naauw keurig befchrijft, dat men bijna zou zeggen, dat hi in die tijden geleeft had. Vertaaler.

00 Jerome Bignon beeft een uitmuntend werk ge fchreeven de rexcellence des Rois, £f du Royaume d France. Hij heeft ook de Formulieren van Marculfu. met nooten verrijkt. ■ Vertaaler.

XXVIII.

BOEK.

IV.

HOOFDSTUK.

! |

Sluiten