is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX.

DOEK.

VIII. HOOFDSTUK.

IX. HOOFDSTUK.

558 DE GEEST

den. De gewoone onderfcbikking , welke men het eerde uitvond, en welke geen plaats had, dan in geval de benoemde erfgenaam de erfenis niet wilde aanvaarden, levert hier van een doorflaand bewijs op , zij had geenszins tot oogmerk , om de erfenis eeuwig in eene familie van denzelfden naam te doen blijven, maar zij beoogde alleen het vinden van eenen erfgenaam, welke de nalatenfchap zou willen aanvaarden.

NEGENDE HOOFDSTUK.

DAT DE WETTEN DER GRIEKEN EN ROMEINEN DE ZELFS MOORD GESTRAFT HEBBEN, ZONDER DAAR TOE DEZELFDE BEWEEGREDENEN TE HEBBEN.

Plato f» zegt : „ een mensch, welke dien „ geenen , aan welken hij op het allernaauwde „ verbonden was, dat is , zig zeiven, zal vcr„ moord hebben , niet op bevel van de ovcr„ heid , nog om eene fchande te vermijden, „ maar uit zwakheid , zal gedraft worden.'' De wet der Romeinen drafte deeze daad, niet wanneer dezelve uit zwakheid van geest, niet wanneer dezelve uit verdriet in het leven, niet

wan-

(?0 Over de wetten, 9. boek.