Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX.

BOEK.

XI.

HOOFD STUK.

564 D E G E E S T

befchukügden eenigiijk van hun getuigenis af; maar in Engeland hoort men van beide de zijden de getuigen , en daar word de zaak , om • zo te fpreeken, tusfehen de vvederzijdfche getuigen tot effenheid gebragt. Een valsch getuigenis is derhalven daar minder gevaarlijk, dan in Vrankrijk ; de befchuldigde heeft daar middelen , om zig tegen een valsch getuigenis te verdeedigen, 't welk hen door de Franfche wetten niet word toegedaan. Hier uit blijkt, dat men, om te oordeelen, welk van de twee wetten het meeste op de reden deunt, niet maar wet tegen wet moet vergelijken, maar dat men het geheele famendel van wetten op dit duk van de eene natie, tegen het geheele famendel van de andere natie moet overdeden (V).

TWAALF.

(v) Volgens de oude Franfche rechtsgeleerdheid wierden de getuigen van beide zijden gehoord: ook ziet men in de Etablisf. van Lodewijk den negenden) 1. boek. 7. hoofdfl. dat de ftraf tegen die geene, welke in rechten een valsch getuigenis gaven , alleen in eene geldboete beftond.

Sluiten