Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKEN en HOOFDSTUKKEN. v

Hoofdft.

XX. Over dat geene, 't welk men, in 'c

vervolg van tijd , het rechtsgebied

der heeren noemde. . Bladz. 87

XXI. Over de juftitie van het grondgebied

der kerken. . 97

XXII. Dat deeze juftirien reeds plaats hadden voor het eindigen van den tweeden

ftam. . . . . ioi

XXIII. Algemeen denkbeeld van het werk van

den abt Dubos, over de vestiging van de Frankifche monarchie in Gallië. . . . 109

XXIV. Vervolg van hetzelfde onderwerp. Aan¬

merking op den grond , waar op dit famenftel is gebouwd. . m

XXV. Over den Frankifchen adel. . 119

EEN EN DERTIGSTE BOEK.

Befihouwing der leenwetten bij de Franken, in de betrekking in welke zij flaan tot de omwente~ lingen, welke hunne monarchie ondergaan heeft.

Hoofdft.

I. Veranderingen in de ampten, en de

leenen. . . Bladz. 134.

* 3 Hoofdft.

Sluiten