is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPHELDERINGEN

VAN DEN

GEEST DER WETTEN,

Door zommige menfchen is deeze tegenwerping gemaakt :

„ In het werk van den Geest der Wetten draagt men de eer en de vrees voor , als de grond van 3, gehoorzaamheid in zommige regeeringsvormen , en „ geenzints de deugd. De deugd is maar in zommige andere regeeringsvormen die grond van gehoor„ zaamheid. Derhalven worden in de meesten re„ geeringsvormen de Christelijke deugden niet ver> 3, eischt."

Zie hier een antwoord op die tegenwerping:

De Schrijver heeft onder het vijfde hoofdftuk van het derde boek deeze noot geplaatst.

Ik /preek hier van de Staatkundige deugd, welke, voor zo verre zij zig tot het algemeene welzijn uittrekt , Zedenkundige deugd is; — dan waar toe maar weinig bijzondere Zedenkundige deugden nodig zijn,

tn