Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

DER.

VOORNAAMSTE ZAAKEN,

WELKE IN DEN

GEEST DER WETTEN

VOOR K 00 ME N.

Het eerfte getal wijst het deel aan, het tweede de bladzyde, en de letter betekent de nooten.

A.

j4.almi%fen, zie liefdegaven.

Aanbeveelen, zig voor zijn leven aan iemand om een gunstbewijs of leen aanbeveelen, IV. 103. en n.

Aanbrievers, op welk eene wijze deeze te Venetien handelen, I. 175. Wat te Rome aanleiding heeft gegeeven , dat deeze föort van gevaarlijke menfchen ten voorfchijn kwam , I. 257 Uitmuntende wet ten dien «inde in Vrankrijk. I, 256 Wetten van Plato dien aangaande, ibid.

Aanklagers, hoedanig te Athenen geftraft wierden, wan¬

neer zij bij het vonnisfen het vijfde deel der ftemmen niet in hun voordeel hadden, I. 606. In welke gevallen zij geen geloof verdienen , I. 617

Aanklagers , (valfche) hoedanig te Rome geftrafc wierden , I, 606

Aanklagten , wie te Rome vrijheid hadt, om dezelve te doen , I. 257, 594, Dat metl aan zodanige, welke hunnen grond in den alge. rneenen haat hebben, be. hoort te twijffelen, I. 57*

Aanklagten , (algemeene). Wat dezelve zijn. Noodzaaklij-

A fee

Sluiten