Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U REGISTER

Wat aan ieder behoort, II, 61, Is het nuttig dat men de kinderen noodzaakt om in het beroep , den fland, van hunne ouders te blijven, II. 378

Befchaafdheid , wat dezelve eigenJijk is, I. 109. Wat de bron is van die befchaafdheid , welke men in monarchien aantreft, ibid en velg. Zij vleit even zeer die geene, welke befchaafd zijn , als die geene, tegen welke zij geoeffend word, ibid. In monarchien heeft zij haar recht van inboorlingfchap , ibid. II. 265 Zij is zeer nuttig in Vrankrijk, zij heeft van daar haaren oorfprong, II. 265. Men vind weinig befchaafdheid in Engeland, II. 310. Zij wierd te Rome te gelijk met het verlies van de vrijheid ingevoerd, II. 317. De befchaafdheid in de zeeden , en niet de befchaafdheid in de manieren moet ons van woeste volkeren onderfcheiden , ibid. Zij word uit het despotismus geboren, i ibid. Zie beleefdheid. j Befchouwend leven , het is voor de Maatfchappij nadeelig, j wanneer" de Godsdienst de j jnenfehen een ai te zeer be.

fchouwend leeven opisgt, III. 105

Befchuldigde , hoedanige vrij* heid zij behoren te hebben in voornaame befchuidigingen, om onbevoegde rech'ters te weigeren, L 466". Hoe veel ftemmen 'er nodig zijn , om te veroordeelen , I. 558 en volg. Konden te Athene en Rome uit het land vertrekken j eer hun vonnis wierd opgemankt, I. 607. Het is onrechtvaerdig, dat men den geene die bekent, vrijlaat, en die ontkent , flraft. III. 253. Hoe zij zig verweerden onder de Salifche en andere barbaarfche wetten, III. 382. Ten tijde van het gerechtelijk kampvechten behoefde een aangeklaagde niet tegen verfcheiden aanleggers te kampen, III. 422. Zij kunnen zig in Vrankrijk niet met getuigen verdeedigen, in Engeland wel, hoe in Holland? gevolgen hier uit, III.

lefchuldigcn. Zie aanklagten. hfchuldigers. Zie aanklagers,

aanleggers. h fchuldigingen. Zie aanklagten. 1eflag,de wet om de menfchen

cm fchulden inbeflag te neemen,

Sluiten