is toegevoegd aan je favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

Het is niet vreemd dat uitheemfchen geene rechte denkbeelden hebben van den Staat deezer landen , ibid. De Schrijver fchijnt zig in hetzelfde geval te bevinden, I. 393. o. Gedurige verfchillen over de quotes der provinciën, I. 392. 1. De aanftelüng der regeeting gefchïed daar niet overal op denzelfden voet,I. 393. n. Word vergeleeken bij de republiek van Lycie, ibid. Zie ook ibid. o. Het is te wenfchen, dat dezelve nimmer in eene monarchie verandere, ibid. Aan wie de afgevaardigden ter Staaten-vergadering verantwoording moeten doen, J. 470. Wie deeze afgevaardigden reptceffiiteereu, wie weder door burgemeesteren en vroedfehappen gereprafenteerd worden , ibid. b. Op welk eene wijze de regeering zig daar tegen het krijgsvolk zou kunnen verdeedigen, wanneer hetzelve tegen haar opflond, I. 490, Waarom de gematigde regeeringsvorm daar de gefchiktfte is, II. 211. Hoedanig een koophandel hier gedreeven word, II. 343. Is haaren koophandel aan geweld en knevelarijen verfchuldigd ,

!I. 351. Doet onder andere eene foort van koophandel, op welken zij verliest, en welke des niet tegenftaande zeer voordeelig voor haar is, II. 352. Waarom de Hollandfche fcheepen zo fcherp bij den wind niet kunnen zeilen, dan die van andere natiën,II. 418. Hier van worden de Zeeuwfche fchsepen uitgezonderd, ibid. o. Zij drijft met Engeland er» Vrankrijk bijna alleen den geheelen koophandel van Europa , II. 49Ö. In de tegenwoordige gsfteldheid van zaaken van het geheel-al, is het Holland, welke den loop van de wisfel regelt, II. 535. Op welk eene wijze in Holland de jurisdictie aan de fteeden en dorpen gekomen zij, III. 456. o. Alleroudfle regeering van dit land, ibid. Wterd een gedeelte van het Frankifche rijk, III. 458. Oorlprong van de Graaflijke regsering , ibid. Dezelve word erflijk , en langs zo meer onafhanglijk van het Frankifche rijk, III. 459» Wie repirefentanten van het volk waren, ibid. Hoe de centenarii erflijke Heeren Wierden , ibid. Zij wierden met het recht van jurisdictie ver-