is toegevoegd aan uw favorieten.

De geest der wetten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23o REGISTER

die ouder is, dan de Heilige wetten, I. 11

Straffen moeten min of meer geftreng zijn , naar maate van de natuur van de regeeringsvormen ,1. 258e» volg. De ftrafgerigten verminderen of vermeerderen in alle of meest alle Staaten van Europa, naar maate dat men nader bij de vrijheid komt of verder van dezelve af getaake, ïi 260. Alles wat in gematigde Staaten door de wet ftraf genoemd word, kan daar toe dienen. Bijzonder voorbeeld, I. 261. Op welk eene wijze men den invloed moet ontzien en befluuren, welke de ftraffen op den geest vau den burger hebben, I. 264. Wanneer de ftraffjn tot buitenfpoorigheid loopen , dan bederven zij zelfs het despotismus, I. 26/ en volg. De romeinfche raad gaf den voorkeur aan gematigde ftraffen. Voorbeeld, f. 274 en volg. De keizers van Rome evenredigden de geftrengheid der ftraffen naar den rang der misdadigen , L 279. Zij moeten in eene naauv.'keurige evenredigheid tot de misdaaden ftaan, en van deeze evenredigheid hangt de vrijheid af, 1,278.

Het is een groote mbfl-ig in Vrankrijk, dat de ftraffen daar niet evenredig zijn aan de misdaaden , I. 282. Waarom de ftraffen, welke de Romeinfche keizers op het overfpel gefield hebben , niet ter uitvoer gebragt wierden , I. 323 en volg. De vrijheid van den buiger hangt voornamentlijk van de goede inrigting van de ftrafwetten af, I. 550. Hoe de bijzondere leeden van eene maatfchappij de magt om te ftraffen aan die geene, die hun regeeren , hebben kunnen opdragen , I. 551. u. De lijfflraflijke wetten zijn niet in eens tot volkomenheid gebragt, I. 55», 552. Welke vorderiugen men daarin tot hier toe gemaakt heeft, I. 556. Zij moeten naar de natuur vau iedere misdaad ingerigt worden, 1.560, Welke de ftraf behoort te zijn op heiligfchennis, I. 561. Of de waerelolijke rechter verborgen Godslasteringen moet nafpeuren en ftraf. fen , I. 5Ö2. Welke de ftraf moet zijn op misdaaden tegen de zeeden, I. 564, Welke op zodanige misdaa. den, die de gerustheid van de burgers benadeelen, I.

5*5-