Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN M ERKINGEN,

e n

BYVOEGSELS,

van

D* JOHAN CHRISTIA A*N BAUM,

tot zyne Leerrede over den derden Artykel van de Augsburgfche Geloofsbelydenis.

i. ! — ——.—. -

Gedrukt ten voordeele van de Lutherfcht Diakonie - Armen te Amfterdam.

... • — —r . . ■■»

te amsterdam,

By g. daalwyk, in de Nes. 1792.

Sluiten