Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 Voorbereidende Aanmerkingen.

om aldaar in die vreugde te deelen , welke voor eeuwig van Gods regrehind afvloeit", Kan, zeg ik, deze gedachte één eenigen Zoon van Adam mishaaglyk zyn? Waar is de man, die zoo geheel van goedaartigheid ontbloot, zoo van men« fchelykheid beroofd is, dat hy eene onderneming niet zou zegenen , die ingericht is, om dit als eene geopenbaarde waarheid vasttcflellen, dat dit het deel van alle menfchen, van welke natie , karakter , kleur, Hand of Haat zyn zal, voor dat het toonee! van Gods Voorzienigheid eindelyk zal zyn afgelopen ? Men kan niet onderftellen, dat iemand zoo vol van nydigheid, of met het zuurdeesfem van een verouderden wrok, haat of kwaadaartigheid zal doortrokken zyn , dat hy niet zou hopen , dat zulk een liefderyk plan, na het flrengfle onderzoekt moge bevonden worden waar te zyn.

Sommige algemeen aangenomen leerHukken, dit beken ik , moet men laten varen , indien men dit als het plan des AllerhoogH.cn, ten aanzien van 't menschdom, eerbiedigt. En 't is hoog tyd, dat men eens dezelven wegfehoppe, en anderen in derzei ver plaatzen omhelze, welken den Vader der bermhartigheden tot meerder eer, en der fchepfelen, welken zyne hand gemaakt heeft, tot grooter troost flrekken: Ik twyfel niet, of het is voor de meeste menfchen een geheel verbysterende zwarigheid geweest, (voor ïny althans, weet ik zeker , is het zoo geweest) om de leer, welke zoo groot een aantal menfchen ten! eeuwigen vuure doemt,

over»

Sluiten