is toegevoegd aan uw favorieten.

Handwoordenboek van het nieuwe testament, voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24$ G E H GEK

is, zyn lyden oefende hem in de gehoorzaamheid aan God.

Behalven deeze, verdienen de volgende plaatzen, noch wat nader toegelicht te worden.

Rom I, 5. Onder de Heidenen de gehoorzaamheid des geloofs oprichten, dat is, hen tot aanneeming en beoefening van de voorfchriften des Evangclimns trachten te beweegen.

Rom. XV, 18, De Heidenen tot gehoorzaamheid brengen, dat is, het Evangelie doen aanneemen en gehoorzaamen.

2 Cor. X, 5. Alle verftand gevangen neemen onder de gehoorzaamheid van Christus, dat is alle listen overwinnen, waar door de menfchen zich aan de gehoorzaamheid onttrekken die zy aan Christus fchuldig zyn. "

3 C?f' X' ^ zyn &creed (bekwaam) om alle ongehoorzaamheid te vereelten (te beftraffen) wanneer uwe gehoorzaamheid vervuld is datis, wanneer gy nu ten vollen gehooizaam zyt, te weeten, door u van dergclyke lieden af te zonderen. ■

Philem. vs. 21. Ik heb in vertrouwen van uwe gehoorzaamheid, dat is, datgy my hier in «aarne te wille zoudt willen zyn, u gefchreeven.

Geklap, ©efcfiïüótj.

Onnut geklap, 1 Tim. I, 6. betekent nutlooze taaie, of nutlooze lecritcllingen.

Het ongeestlyk onnut geklap, 1 Tim VI »o hier onder verftaat Paulus de laffe taal de'r valfche Leeraaren. 2 Tim. II, 16,

Gekruist, ©ecmttjigtcjr. De gekruiste Christus, 1 Cor. I, 23 II 2 betekent, dc leere van zynen Kruisdood, 'en"daar door verworvc verzoening.

Gekyf,