Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X i? X

p'eerén, en dikwyls zig ten mynènt begaf by het fchey'den der Academie , vondt 'niets meer naar zyn fmaak, in afwagting van denMaal'tyd, dan rupfen te eeten, als het in den tyd was. Gelyk myn vertrek uitgang had op een redelyk fchoone Thüin, vondt hy gemakkelyk een gerecht om daar meede zyn eerften honger te ftillen j maar vermitsMevrouw d'Isjonval veel hielde van alles in 'order te doen, Zamelde zy'er hem Zaturdags middags een zeeker getal op, en liet ze hem ten eerften na zyne aankomst op een kleine ziivere fchotel voor dienen; alzo ik hem altoos myn deel van die fpys overliet, kan ik u geene andere verzekering geeven , -welkönderfcheid van fmaak ?er is tusfehen een Spin, en een Rups,, dan door hooren zeggen: de eerfte zegt onze Sterrekundige , heeft een uitneemenden fmaak gelyk de hazenooten, en de tweede heefteen oprechten fmaak van fteenvrugten. * Maar keeren wy weeder tot

* Hier eindigt het vooedteflyk nittrekzel van dit werk , hetwelk de burger fiREZ in zyn Fhre des Injeöcpftiles ingevoegd heeft, om verder Je zuiver natuurkundige waarnemingen te Jièrvatten. Wy oordeelen , delnfec-i tenkundigeh uit fmaak of belang te j

gré, en attendant le fervlce'5 que de manger des Chenilles, lorsque c'en ëtoit la faifon. Comme mon appartement donnoit de plein pied fur un affez beaujardin, il trouvoit faciiement de quoi palfer fa première faim, mais comme M<?e cl'Isjonval aimoit a faire bien les1 chofes, elle lui en amalfoit le Samedi pendant 1'après diné un certain nombre, & les lui faifoit fervir auflitót fon arrivée fur un petit plat d'argent. Lui ayant toujours laifle ma part de ce ragout, je ne puis Vous alfurer que par otü dire la difference de faveur qu'il y a entre une Araignée, & une Chenille : La première dit notre Aftronomé a un excellent gout de noifette, & la feconde un véritablé gout de fruit a noyau. * Mais revenons aux Chiffres. L'Araignëè eft , Monfieur, comme vous pouvez le favoir en polfeffión de fuspendre fa toile horifontalement' & perpendiculairement. Les barre aux qui decorent ma'

t C'eft iel que s'arrête 1'excellene Extrait de ce Travail qu'a inféré le Citoyen BR.KZ dans fa flore des In* fedophiles, pour reprendre pius loin. les Obfervations purement PhyfioIogiques. Nous croyons deyoir aver-» tic les Infeftoiogues par zout cu paï

B

Sluiten