Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE ClASSl CALIA.

B.

Bededagen en Bedestonden , om de eerften dog tijdig uijttefchrijven, daarover hier gehandelt de Overheid te verfoeken 1630, en fo ook om hier Bedeftonien inte voeren 1747. ook Junij 1781. § '7. en Aug. § 11. (R. cl. II. Bedejt.) fie ook hier agter op Prediken in de week. Belijdenis - Predikatie moet gedaan worden voor ieder Avondmaal, Aug. 1670. § 32. (R.cl. ï. Belijdenis-Predik.) en in vifitatione hier na gevraagt warden. (Agenda Dep. Cap. XV. §. 18.) Beroepingen van Predikanten.

I. Geen nominatie te maaken, fonder de praïfentie van de nabuurige Predikanten of Depp. Cl. Maart 1705 , § 4- moetende de nabuurige Pre likanten daar bij verfogt worden, Oft. 1705. § 14. (R- cl. L Nominatie) envaceerende Kerken correspondentie houden met Depp.CL, infonderheidin 't pras.fenteeren vanRequesten aan Hun Ed. Mog., Maart 1672. §32. (R.I. cl. Corr.) En moet men fig hier in ftiptelik houden aan de voorige Requesten, en die van woord tot woord navolgen, Oct.. 1721. §. 8. (R. cl. II. Requesten). En dat Depp. Sijn. bij verlegenheid op verfoek ook meB 5 de

Sluiten