Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dë ClassicALiA. 33

dat fulke maaltijden ook aan de Kerkenv raads Perfoonen, Gerechten enz. mede niet fullen mogen gegeeven worden in de volgende dagen, Aug. 1771. Sie ook Agenda Depp. Cap. XV. § 58. en op Maaltijden hier agter. Boekzaal. Om daar in te laten letten nieuws, defe Clasfis fpecteerende, daar toe een vaste Correspondent aangefteld, Oct. 1743. Sie ook Aug. 1759. § 18. en Junij 1767. § 10. en Oét 1779. § 28. (R. cl. II. Boekzaal.)

En D°. Bachiene de Vader ^ Predikant te Utrecht, den last der Correspondentie met den Boekzaal- Drukker niet langer gelievende te houden, is defelve met dankfegging daar van ontilagen, en door de Clasfis in fijn E. plaats tot Correspondens in deezen aangefteld D°. de Kruyff Pred. te Lepik, met Refolutie, dat de bekendmaakingen van een Examen in de Boekzaal voortaan fullen gedaan worden op een en defelvde wijs, op den voet van de Clasfis van Leijden, Oct. 1777. 5 18. Boetens den Armen C omp et e erende.

li Den Broederen door de Clasfis aanbevoolen fig te voorfien van een Copije der lijst van de Placaaten nopens boetens, waar in den Armen een portie C is

Sluiten