Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE C LASSICALIA. I51

Paapfehe Schooien.

1 Een Paapfehe School in Dimmer ik ge' weert, Maart 1(79. § 9- cl- L M

WOOrd.) .

2 Ook 1726. gewerkt, ook Snno' daal tegen 't Paapfehe Seminarium te

Amersfoort, Maart 1726. § 13. ad Aug. 1728. S "3. Art- 13- °P. :c van 't welke men wagten bleet, (K.. ci. II. Seminarium.) Verder fie ook over de Paapfehe Schooien en over Kinderen daar in, mede de Agenda Depp. Cap. XV. § 45-4». Paapfehe Stoutigheeden.

1 In defen op te geeven, moet men ook de Naamen en (Voonplaatfen der perfoonen , en ookteffens de Bewijfen opgeeven,Oa.i74i.§i5-CR-cl.ll-^wo^^en moet jaarlijksch in vifitatione naei Paapfehe Stoutigheeden gevraagt worden. Agenda Depp. Cap. XV. 44. a En een A7oj> met nog eenige andere 'te Kudelftaart 2 Gereformeerde foekende Paapsch te maken, onder veel lasteren van onfen Godsdienst en fmadelik bejeegenen van den Predikant, ' en andere huisluijden, zeer daar over geftraft, Aug. 1700. § 19- O clPaapsch geval.)

K 4 Par-

Sluiten