Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

By den Uitgever dezes zyn nog e'enige goéde Drukken te bekoomen van het

MONUMENT van LUTHER,

waar in de vólgende Afbeeldingen konftig geplaatst zyn,

Openbaare Voorleezingen dér Confesfie te

Augsburg. Luther verbrand de pausfelyke Bullen. huther verdedigt zig voor den Keizer. De Afbeeldingen van de Plegtigheden by den

Doop, Avondmaal en Huwlyk. En in konftige Arabeske letters de naam van Dr. Martinus Lutherus,

de proefdrukken zyn ƒ5: —

de ordinaire - f4.: — Met een uitvoerige Befcbryving van deze

Print, en een korte Levensbefchryving

van Luther. Ook nog eenige van de beste grootte Pour-

tretten van D° J: Alberti.

- J: Klap.

<— Hamelau en

— E: H: Mutzenbecher.

Alle in fraaije Lysten met Glazen. Als ook allerhande foorten van Lysten met Glazen , ovaale , ronde en vierkante, kopere, vergulde en zwarte.

Sluiten