Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *9 )

waafemde aarde , hoe waarfchuwc alles de nog verwijderde komst des onweders en brengt de ganfche natuur in eene luifterende ftike naar de ftemme haares Opperheers ? Alles volgt in de Schepping eenen geftaadigen, doch langzaamen, gelijkmaatigen voordgang, en de langere duurzaamheid der ontwikkeling Maat alzins borg voor de grootc volmaaktheid van het voord gebragte Schepzel. *Er moet eerst in het verborgen gezaaid worden, veele faeifoenen verlopen, veele ftormen woeden, veele ftortregens nedervallen, eer een eik zijnen kruin boven de andere boomen verheffen kan. 'Er moeten eerst veele jaaren der hulplooze kindsheid voorbij gaan, veele gevaaren der loszin» nige jeugd zijn te boven gekomen, veelvuldige zorgen ter opkweeking, vorming en leiding zijn ten kosten gelegd, eer de mensch zich kan verheffen als Heer der zichtbaare Schepping. — Het rijk der zeden en des verftands kent zoo

min

Sluiten