Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *3° )

dc. dit heb ik in myn hart niet, gelyk ik u reeds gezegd heb. Ik wil u alleen doen zien , dat die half'geleerds, die u heeft wys gemaakt, dat ik my zelf, in myne kettcry, niet gelyk was,my of niet heeft verftaan,of niet willen verftaan, zonder dat ik hem daarom, dewyl gy hem onder uwe vrienden telt, myne achting ontrekken wil. Voor het overige, geloof ik nu wel decglyk, cn beweer zelfs altoos, met den mecsten ernst, dat 'er in eene openbaring', welke voor het menschdom gefchikt is, cnbegryplyke voorftellen, welken geen mensch verftaan kan , moeten gevonden worden; en fchoon ik derzelver nuttigheid en invloed tot nog toe niet kan bezeffen , houde ik my nogthands in den gelove verzekerd, dat een openbaring zonder verborgenheden, welken onbegryplyk zyn, niet beftaan kan, en dat de kerkhervormers uit de menigte van verborgen leerftukken juist die genen hebben uitgekozen, welken yder , die- zalig vil worden, voor alle dingen gelooven moet. Ook bcb ik de verhandeling van wylcn den Heer Nahuis, door UWE. my aangeprezen, nog eens gelezen, en daaruit, met volle overtuiging' gezien, dat, gelyk wy veele natuurverfchynfelen niet begrypen en nogthands gelooven, zoo ook de verborgen-

he-

Sluiten