Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI

goed gefchikt; fommigen zijn, zonder kennis van de plaat ze, van de volksgevoelens, en van de zeeden van dien tijd, thans niet meer algemeen verjlaanhaar en leerzaam, en zij verliezen door ophelderende aanmerkingen altoos iets yan hunne duidelijkheid en bevalligheid, gelijk, Hf voorbeeld, de Gcfchiedenisfen van den barmhariigtn Samaritaan, van de tien Maagden , van den Pharifeeuw en Tollenaar, van den rijken en armen man, enz. Ondertusfchen is deeze foort van yerhaalen, reeds op zig zelve, Veel gefchikter, dan de Efopifche Fabelen, om de gemoederen der Kinderen goede les/en in te loezemen; dezelve heeft meer waarheid en deftigheid. En het is nog eene bijzondere aan* prijzing voor die Lccrverhaalen , welken hier mede gedeeld zijn , dat de wijze Leeractr dezelve, eigenlijk en bepaald, voor zulke LeerHngen bejlcmde, die nog Kinderen in hunne, , ' -. ziels-

Sluiten