Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•gij dc Uitgevers van dit Werkjen, is ook tc bekoomen:

Zlnfpeetende Gedichtjes , op de geestige Printjes, ge-etsc door Pkjtbr de Mare, na de Teekenmgen van Meuiffrouw Christina Chalon, berustende in de Verzameling van den kunstbevorderenden Hcere H. A. Dlrcrts, berijmt door J. le Franco van BerkheiJ, M. D. In gr 8vo. Met een aantal Plaaten, welke onder anderen ar beelden : Eene zittende en eene Jlaande Moeder met liane Kindertjes — een Jongske > dat zijn Zusje m eenen Rolvazen voorttrekt ■— twee Kindertjes met een Hansworstje — drie Meisjes met haar Popje ■ een Boertje

aan de Karnton - een Vrouwtje dat eene Ion boent

. . een Moeder, die haar Kindje zal laten drinken ■—•

een rokend Biertje ,i dwars op den Stotl leuierenae — een verndegt Boertje zittende ingedagten •— een Bontje Innende op zjn Stok, en tegen over hem, een pratend

frrouwt]e een pratend Be je en Bcstevaar —» een

Vader die zjn Zoontje teert hoeplen — een Moeder

die haar Kindje draagt een Vrouwtje met een

'ffmeshe aan de hand ,• en een Mannetje met een Meisje ■'aan den Leiband — een V;mwtje en een Man die Uk een K'nd dragen, en een aan de htmd beulen houden —• ten Moeder met vier Kinderen, die ze aan/preekt —tw-e Vrouwtjes zdmen pratende, de eene met een Kindie in de lange Rokken, de andere met twee oma

Meines twee praatende Vrouwtjes met haare A-n-

een Kiwler Schooltje ' twee Kindertjes die

met de Pop fpeelen ■—■ een Moeder in een Binnenhuis met haare Kinderen —• een Vrouw in de deur met een Kind aan den Leiband. De Vader voor de deur zittend* met twee Kinderen, in den trant van A. v. Ultaue. De Prijs is . •

Eenige Exempl. op best Papier, met eerfte afdrukken der Plaaten. . • ƒ3:5--

Èea-

Sluiten