is toegevoegd aan uw favorieten.

Bybel verklaring betrekkelyk tot Palestina.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 Het Fyfde Hoofdftuk, Aardryhkundïgc

hebben van 't zelve genoeg gezcgt in de voorgaande'Hoofdrukken.

§•

Loddo. Loddo in 'c O. T. Lod Esra 2: 33. Neb. n: 35. en in 't N. Tc Lydda Hand. 9. komt by de Griekfche fchry vers voor met den naam van Diöspolis. Het ligt een uur gaans van Ramla , de reizigers die van Jaffa naar Jerufalem trekken laten veelal die plaats aan de linkerhand leggen. * Abulfeda befchryft 't zelve in de 14e, eeuw als een klein en volkryk ftedeke. Hedendaagsch word 't onder de geringe dorpjes geteld, en word bewoond door Mohammedanen , Roomschgezinden en Grieken. Er is een een kerk, in welk oosteinde de Grieken en in derzelver westlyk deel de Mohammedanen den Godsdienst oeffenen. De laatsgemelde vernaaien by overlevering, dat Jesus hier den Antichrist dooden zal. Verder is er nog eenige koophandel, want alle week word er markt gehouden. Op den weg die naar Ramla leidt is ten nutte der reizigers by een frisfche waterbron, een klein gebouw tot een plaats om wat uit te rusten.