is toegevoegd aan uw favorieten.

Bybel verklaring betrekkelyk tot Palestina.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'gefieldheid'van Palefiina, enz\ 433

„ % 7%

Magdel in 't zuidwesterdeel van Palefiina aan Magdeh de Middenlandfche zee, is een yolkryk dorp, waar in veele tuinen en vrugtbomen zyn. De plaats is bekendt door haar weeklykfche markt.

§• 72i

Mahrequeh een dorp of vlek in */ diftricl Mahr* Sapbet, 't noordelykst deel van Palefiina, ruim*7"^' drie uuren van de rivier Cafimeer ten zuiden.

De vlakte van Mamre, of gelyk die plaats Mam-re. in de H. S. ook genoemd word de Eykenbosfcben^J^** van Mamre Gen. 13: 18. alwaar Abraham zyne tenten opfloeg. Men moet 't onderfcheiden van een ander Eykenbosch More genaamd in de nabuurfchap van Sichem Gen. 12: 6. Het word thands befchreven als een aangenaam en vrugtbaar dal, dat goede wyndruiven voortbrengt. Er is nog eenig overgebleven muurwerk te zien van een Christen kerk, die in de 4e. eeuw door Keir ger Conftantyn aldaar gebouwd is.

Ee 2