Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den ZEVENJAAPv. OORLOG. 231

onder wech verliep, langs den wech, welken de Heer van Kyau genomen had.

De Koning ontving alle deeze verdrietige tydingen te gelyk. Zonder zich te laaten bedwelmen door de gebeurde ongelukken , was hy alleenlyk bedacht op middelen ter herfiellinge, en verhaastte zynen tocht om de oevers van den Oder te bereiken. Op zynen wech week hy van Lignitz af, het geen de Oostenrykfchen verfterkt hadden, en trok recht op Parchwltz aan. Hier viel zyne voorhoede onverwacht eenen ho.cp vyanden op het lyf, welke ter dege gefiagen, en van welken driehonderd man krygsgevangen werden gemaakt. Op den achtëntwintigften kwam hy te Parchwitz, hebbende den wech van Leipzig tot aan den Oder in twaalf dagen gedaan. De Koning wilde , dat de Heer van Kyau by Koben over den Oder zoude trekken: maar daarin konde hy niet flaagcn , dewyl het grootfte gedeelte der benden alreeds Glogau bereikt had.

In deeze omlïandigheden van zaaken, was de tyd het kostbaarfte van allen ; men had geen oogenblik te verliezen : men moest of zonder tydverzuim de Oostenrykfchen aantasten , het kostte wat het wilde, en hen uit Silelien verdry ven, of befluiten dat Landfchap voor altoos te verliezen. Plet Leger , dat by Glogau den Oder weder overtrok, konde zich niet voor den tweeden van Wintermaand met des Konings benden vereenigen. Dit Leger was moedeloos en nog in de verflagenheid van eene versch geleP 4 de-

1757.

De Koning komt in Silefien.

Befluit de Oostenrykfchen aan te tasten.

Sluiten