Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 DE WELDAADIGE ZWITZER,

TWEEDE T O O NE E L.

DU BOIS, JUF. DU BOIS. JUF. DU BOIS.

"Wat wilde gy, lieve man!

DU BOIS.

U vraagen waarom wy niet ontbyten? of denkt gy •lat ik nog geen kop kofFy gewonnen heb?

JUF. DU BOIS.

Word niet boos, kindlief! de wasch geeft my zulk een omflag; ik heb het volk eerst bezorgd.

DU BOIS.

Gy hebt zeer wel gedaan, men moet geen vreemden laaten wacnten; maar ook zich zeiven niet vergeeten. Wat doet Philibert ?

JUF. DU BOIS.

Hy is te vyf uuren reeds met Benoit uitgegaan. Zy zyn nog niet weerom.

DU BOIS.

Hebt gy met Benoit al weêr vrede gemaakt?... gy lacht.

JUF. DU BOIS.

Wel, wie zou niet lachgen! geduurende een geheel jaar kyven wy daaglyks om dien mooijen mynheer,... als alle gouverneurs zo heerschzuctitig zyn, dan is dft waarlyk wel een haatelyk foort van menfcheu!

DU

Sluiten