is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van EUROPA. 29

Franfchen namen de harten in door hunne [treeken en konftenaaryen, terwyl de Keizerfchen de bloodaarts bevreesd maakten: maar dewyl in Poolen het getal der vreesachtigen oneindig ver het getal der zodanigen, die boven de vrees verheven zyn, overtreft, behoeft men zich niet te verwonderen , dat Stanislaus zich niet op den throon heeft kunnen handhaaven.

Evenwel behoeven wy niet zo zeer op onze hoede te weezen tegen de zodanigen, welke hunne ontwerpen alleenlyk uitvoeren door de middelen, welke hunne trotsheid en een hoogmoedige geest hun inboezemen. Zy doen zichzelven ondienst door zich haatelyk te maaken; hunne geweldigheid is een tegengift, dat de uitwerkfels geneest van het vergift, het geen hunne ftaatzuchtige bedoelingen konden aanbrengen. Maar laat ons veeleer de zodanigen wantrouwen, welken, door heimelyke konstgreepen, door vleiende manieren , door eene geveinsde zachtzinnigheid, ons in flaaverny willen trekken. Zy werpen ons eenen hoek toe , waarvan het yzer verborgen is onder een verleidend lokaas, maar welke ons bedriegt, en ons berooft van de vryheid , wanneer onze voorzichtigheid zich door hetzelve laat verrasfen.

Gelyk het zeker is, dat alles eene reden van zyn beftaan moet hebben, en dat men de oorzaaken der gebeurtenisfen vindt in andere gebeurtenisfen, die vroeger zyn voorgevallen, zo is het ook noodzaaklyk, dat elk Itaatkundig

bc-