is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A A G E E. 55

In Wemminghe vijf Manfen.

In Landiage dry.

In Weftarburghein vier.

In Oftarburghem twee.

In Beverhetn acht.

In Lithum drv Manfen.

In Rothalnasfem , welck nu gefeydt wort Rinasburg, dérthien Manfen, fijn S. Maertens; der erve van Radulfus ende Aldburga, die fy aan S. Maerten ghegheven hebben; ende de Manfen ligahen Binortanflieta.

Maer de Sitltedeirvan Oftkdens worden ghefeyt Bifitanflieta, in de welcke de voornoemde oock ghewoont hebben.

Gutha heeft in Beuorhem ghegheven een ongewijde Kereke tot recht ende heerlijckheyt van S. Maertens, op fukka conditie, dat naer de vvijinge der felver Kereke de Thiende fouden shegeven worden aen de voornaemde Kereke, van de Vkcken'die aldus guenoemt worden,

Beverhem.

Gislehem.

Hegginhem.

Schulpuldhem. ,

Daer en boven fijn Slaven van den H. Martinus, by r-elifum Tetta ende haer Soone, Abbo ende fijn dry Dochteren Belto, oock ende fijn Sufier, ende oock Frithefnjund; ende fijn Sufter Armburg met haer kinderkens.

In Tiet alle Kercken fijn S. Maertens ende des geheelen landts dat de Coninck hoorde het derde deel is S. Maertens.

Behalvcn ander Landen die de gheloovighen Chnftenen gheeeven hebben tot fijnder liefden die al t'famen onvernielt gebleven zyn tot de tyden van faligher memoden, Othilboldus, Bisfchop, in wiens tijden oock was een Priefter Sibrant grfenaemt, die door des voornoemden Bisfchops bevel, regheerde alle de Kersken in dat felve Eylandt Texle; wiens Broeders waren genaemt Othravam, Linthravam.

In Northwalde de Conincklijcke en Thiende gelijck in andere plaetfen.

Ende daer en boven Accaftorp is gheheel aen S. Maerten.

T11 Medemelake de Conincklijcke Thiende.

Ende ghelijck de wateren begrepen worden, die genaemt worden Winwaerfiet.

Ende oockFrefionowick is geheel aen S. Maerten, in Landen, Waranden, Weyden, Wateringen ende Viskheruen D 4 B IJ-