Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A A G E R. 171

Want of wel de Colonie bevoorens door de van Peerens van de W I. C. ter leen genoomen, en gehouden zv , z» is het nogtans bekent, dat het daar by niec is gebl even .[

Maar dar de Francen die Colonie, gedurende den laatften oorlog op de van Peeres gewonnen, en gerantzoeneert hebnende voor een fomme van ƒ 300000, by acte van 8. Decemb. 1612 de van Peeres die brandfchatcipge hebben ge weigert te betaalen, ende Colonie aan de Francen geabandonneert.

Dat H H. M'»g daar mede bemoeid zynde gsworden, door derzelver goede officien de zaake in die termen is gebragt, eensdeels, dat de van Hoorns en Schuurmans cum fuis gedifponeert zyn geworden, die Colonie over te neemen op zekere conditiën , en anderdeels dat de Francen daar aan hebben geacquiefceert.

Zodanig dat de Koning van Vrankryk de gemaakte transactie ter fomme van ƒ 108000 hebbende geapprobeert,

De voorfz. Colonie daar op aan de gemelde van Hoorns en Schuurmans gecedeert is geworden door de Francen, by acte van 24.0-ctob. 1714, om nog te zwygen van de adle van abandon, en is 't noods, van ceffie op den 14 November 1714 daar aan volgende gedaan door de van Peres ten profyce van dezelve van Hoorns en Schuurmans.

Nu is notabel, dat by alle de voorfz. adten , zo van H. H. Mog. als van de Francen , geen de minfte mentie gemaakt is, van eenige leenroerigheyt, of andere dependentie van de W- I. C.

Ja niet alleen dit, maar ook zelfs, dat wanneer met de W. I. C. over dit alles gefproken, en geconfuleert is geworden, de W. I. C. van haar voorig regt niet heeft gefprooken, en gedoogt dat de Colonie aan de van Hoorns en Schuurmans pleniflime en zonder eenige referve afgeftaan is geworden.

Tot zo verre, dat de W. I. C. copye ontfangen hebbende van H. H. Mog. Rezol. van 10 Sept. 1714, en zig daar over ten zekere retpeclens beklagende, de overgifte van de Colonie aan de van Hoorns en Schuurmans , zolder eenige leenroerigheic, ofce referve, niec tegen gefprooken, maar gedoogt heeft, en alleen eenige-

Sluiten