is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLANDS

RIJKDOM»

behelzende

Den Oorfprong van den Koophandel, en van de Magt van dezen Staat, de toeneemende vermeerdering van deszelfs Koophandel en Scheepvaart , de oorzaaken, welke tot derzelver aanwas medegewerkt hebben ; die, welke tegenwoordig tot derzelver verval ftrekken ; mitsgaders de middelen, welke dezelven wederom zouden kunnen opbeuren , en tot hunnen voorigen bloei brengen.

HET IRANS.CH ONTWERP GEFOLGD.

JIct werk zelf geheel veranderd , merkelijk vermeerderd, eu van verfcheiden misdagen gezuiverd,

DOOR

Mr. e l i a s l u z a c,

Advocaat voor den Hove van Holland, Zeeland en Westfriesland,

Derde Deel.

Oiiis vir bonus eft ? Qui confilia Patrum, leges, juraque, fervat.

Horat, Epift. ad Quint*

Te L Jg T D E N, Bij IUZAC cn van DAM M E,

Met Privilegie.