Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ 22 KORT BEGRIP

de verhand, een en dcnzelfdcn wil, ccne en dezelfde magt enz.

De Vader komt van nicmant voort; de Zoon is van alle eeuwigheid van den Vader voortgebragt ; en de H. Geest komt van alle eeuwigheid van den Vader en van den Zoone voort, zonder dat daar door e'énigc ongelijkheid , of afhankelijkheid plaats hebbe.-, terwijl dc Godheid in allen van eeuwigheid , en even oneindig volmaakt is.

VAN DE SCHEPPING DER WAERELD, VAN DE ENGELEN, EN VAN DEN VAL VAN ADAM.

f^oA, die zonder begin is, heeft, toen' 't Hem behaagde , tijd en waereld een begin doen necmen.

Hij heeft alle dingen uit niet gefchapen , en bewaart en befchikt alles.

De Engelen zijn de edelltcn der redelijke fchcpfelen , en zuivere geesten. Die Engelen , dcwelken in dc genade , waarin zij van God gelehanen waren , gebleven zijn , zijn gelukzalig , bezitten God, zien cn loven Hem. Eehigcnvan hen zijn gefchikt om den mensch te bewaaren, en ieder mensch heeft zijnen Befchcrm-engel. Veelen van hen zijn aanftonds na hunne fchepping in dc zon-»'

dcfi

Sluiten