is toegevoegd aan uw favorieten.

De christen in bespiegeling en oeffening, of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 VAN DE ZONDAGEN (Jj

befnëeijing van lekkernijen is : dat is S eigenlijk de begeerlijkheid voeden, niet temmen. Ja men kan zeggen, dat zij, die dus handelen, niet vasten, want zij geen verfterving nog boetvaardigheid pleegen.

In vroegere Kcrk-ceuwen was men gewoon maar ééns ter tafel te gaan, en dat laat in den avond. Thans laat dc Kerk toe, dat 'men omtrent den middag fpijzc , en daarbij 's avonds een avondmaaltje , gemeenlijk collatie genaamd, neeme. Dan men zij bezorgd deeze toelaating binnen de gcftclde paaien te beperken. Wat de collatie betreft, de hoe- veelheid hier van is niet wel tebepaalcn, ' dit is zeker, het moet een weinig zijn; het is alléén toegelaaten iets tc gebruiken tot voorzorg, om de ziekte af te wceren , cn de bezwijking der kragtcn te beletten.

Dan is 'er nog een tweede verpligting, waaraan dc chriften op deezen tijd bijzonder gedenken moet. Dc ligchaamlij'ke onthouding is alléén het middel om die van den geest te bevorderen, en het zou weinig baaten zig van fpijzen te onthouden, wanneer men overigens der begeerlijkheid tot de zonde den teugel ( 'i Mc vieren. Men mijde des alles, wat« 5} daar(