is toegevoegd aan je favorieten.

De christen in bespiegeling en oeffening, of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iederen dag. S2I5?

LITANIE voor de OVERLEE-fc DENEN in 't VAGEVUUR. ,

Heerc, ontferm u onzer. Chriftus, ontferm u onzer. Heerc, ontferm u onzer. Chriftus, hoor ons. Chriftus, verhoor ons. Godhcmelfche Vader, ontferm u over de

lijdende Zielen. God Zoon, Verlosfcr der waereld, ontferm u over de lijdende Zielen. God heilige Geest , ontferm u over de

lijdende Zielen. H. Drievuldigheid één God , ontferm u

over de lijdende Zielen. i H. Maria, *| *

H. Moeder van God, tö H. Maagd der maagden, K H. Michacl, < AileheiligeEngelenenAarts-Engelen, § Alle heilige Chooren der zalige Gees- £ ten, ° H. Joannes de Dooper, H. Jofef, i o

Alle heilige Oudvaders en Profeeten, g. H. Petrus, ^ H. Paulus,

H. Joannes, i o

AllehciligeApoftelenenEvangelisten 3 ( ?H. Stefanus, J *

9 ■ ■■■ X Hi