is toegevoegd aan je favorieten.

De christen in bespiegeling en oeffening, of Verzameling van onderwijzingen en gebeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IEDERE N DAG. 323't

Door uwe wonderlijke Menschwor-«\ * dinge,

Door uwe heilige Geboorte, Door uwen allerzoetftcn Naam, Door uw heilig Doopfel en Vasten, Door uwe dicpftevernedering, Door uwe vaardige gehoorzaamheid, Door uwe oneindige liefde, ^ Door uwe benaauwdheden en kwel-

lingen, M Door uw bloedig zweet,' r g

Door uwe banden en boeiens, M Door uwe doorne kroon, EC Door uwe kruisdraaging, q Door uwen bitteren dood , ' l

Door uwe allerheiligfte wonden, 1 Door uw kruis en bitter lijden, Door uwe heilige verrijzenis, Door uwe wonderlijke Hemelvaart, Door de komfte van den H. Geest,

den Vertroófter,. In den dag des Oordeels , verlos hen

Heere,

Wij Zondaars , wij bidden U, verhoor ons, Die aan de Zondaresfe vergiffenis gefchon-

ken, en den Moordenaar verhoord hebt,

wij bidden u, verhoor ons. Die uit genade zalig maakt, wij bidden

u, verhoor ons.

X 2 Die«