Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344 ONDERSCHEIDENE (j

u bemint om u zclven , die den vricndr bemint in u, cn den yijand ter liefde van u. Geef mij die liefde , die u boven alles fchat, die alles tot uftiert, u in alles beoogt, di e haar eigen belang niet zoekt , die uwe eer bctragt, die ti onderdaanig is, die uw woord onderhoudt. Geef mij die liefde , die verduldig, zagtmocdig, ootmoedig, voorzigtigis, die geen kwaad denkt , die zig over de ongerechtigheid niet verheugt, maar die zig verblijdt over de waarheid - Eindelijk geef mij die liefde, zonder welke ik niets ben, zonder welke mij niets kanbaatcn: die liefde, die niet vooi bij gaat, die zo fterk is als; dc dood, in welke de verdiensten van ■ den rechtvaardigen beftaan in dit leven, en zijne belooning en gelukzaligheid in de eeuwigheid.

Om den geest van boetvaardigheid tc verzoeken. Lees het Gebed vóór het onderzoek van het geweeten. pag. 185.

Gebed om de wijsheid van God te verzoeken, getrokken uit het boek der wijsheid, c. 9. C\ God mijner Voorvaderen, God der barmharrighci.l , die alles door uw woord gemaakt, en gefchaa; cn hebt ■ geef mij die wijsheid, die bij uwen TroonJ

ftaat i