Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 De Machten der Mogendheden Rhyns doch met voorbehouding van het recht des Biffchops van Spier.

<83* «9> *83» «9> <83> «3> «83> -83> >8 ®»«8 VYFDE HOOFDSTUK.

F<m de drie Collegien van het Ryk.

DAar bevinden zig drie Collegien in het Duitze Ryk, namelyk : dat der Keurvorften; dat der andere Vorften ; en dat der Steden : welke Collegien ieder hunne byzondere vergaderingen houden , om zaken ten befte van her^Ryk, en de gemeene belangen te befluiten.

Om dan in 't voorbygaan , eenig ligt aan onzen Lezer te geven , wat hoedanigheden de Keurvorften hebben in het Ryk , zoo dient te weten , dat zy twee Caraóters in een zelve Perzoon bezitten. Door de eerfte zyn zy Souverainen in de uitftrekking hunner Stapten; en in deze kwaliteit zyn hunne Onderdanen de Hulde en den Eed van getrouwigheid aan hen ichuJdig. Zy hebben regt van het Zwaard om de misdaders te ftraffen, en den OorJog te voeren. Zy hebben Regt van

Wet-

Sluiten