Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<■ 20 >>

Febractrji

QBober, Dags Lengte. Otfober, Nachts Lengte.

i tot 7 - 11 uuren o min. - 13 uuren o min.

7 tot 15 - 10 uuren 30 min. 13 uuren 30 min.

15 tot 21 - 10 uuren o nrn. 14 uuren o min.

21 tot 31 - 9 uuren 45 min. - - 14 uuren 45 min.

November, Dags Lengte. November, Nachts Lengte.

1 tot 7 - 9 uuren 15- min. 14 uuren 45 min,

7 tot 15 : 8 uuren 45 min. ----- 15 uuren 15 min.

15 tot 21 - 8 uuren o min. - 16 uuren o min.

21 tot 30 - 7 uuren 45 min. 16 uuren 15 min.

December, Dags lengte. December, Nachts Lengte.

Geheele Maand 7 uur. 30 min. - 16 uuren 30 min.

Dit is zoo veel mocgelyk de naauwkeurigfte bepaalinge, die 'er op kan gemaakt worden.

Om de beste en gemakkelykfte Reekening te ftellen , vond ik de boovengemélde de allerbeste en kortfte, na herhaalde bereekeninge ; ik had wel de bereekeninge kunnen maaken van iederen dag; doch alzoo zulks voor alsnog onnoodig is, en zulks een al te langdraadig ftuk zou zyn , eer het behoefd; heb ik het op ieder * der Maand dus gedaan , alzoo zulks zeer weinig van 't rechte fpoor wykt , ten minsten zal het grootfte verfchil op ieder geene minuut, dat dezelve daar door te lang of te kort is, bedraagen.

Om nu verder de Zaak tot de juiste netheid te doen koomen , zoo moeten wy in dit Hoofdftuk nog kortelyk aannaaien, hoe lang ieder uur, het geheele Jaar door , zy by dag en by nacht. De Eerfte Colom zyn Dag Uuren , en de Tweede Colom Nacht Uuren , zoo als hier na volgd op ieder i der Maand.

Dags Uuren. Nachts Uuren. January.

Uuren. ■ Mirj. Uuren. Min.

1 tot 7 - o - - 37 - - - - I - - 23 7-15-O--3O----I--21

15 - 21 - O - - 40 - " - = I - - 20

llx - 31 - O. - - 44, - - " - I - - 16

Sluiten