is toegevoegd aan uw favorieten.

Julia of De nieuwe Heloïse. In brieven van twee gelieven, woonachtig in eene kleene stad aan den voet der Alpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6

BRIEVEN van

XXI. BRIEF. Aan julia.

Wat heb ik geleden bij het ontvangen van dien brief, waarnaar ik zoo vuurig verlangde ! Ik wachtte den bode op aan het Postcomptoir. Naauwlijks was het valies geopend, of ik meld mij aan, ik val de menfchen lastig; men zegt mij dat er een brief voor mij is; ik beef; gedreven van een doodlijk ongeduld, vraag ik denzelven ; eindlijk ontvang ik hem. julia, ik herken de trekken uwer aanbidlijke hand! en de mijne trilt terwijl zij zich uitftrekt om dit dierbaar pand te ontvangen. Duizendmaal wilde ik die eerwaardige letters Irusfchen. ö Hoe voorzichtig is eene fchroomvallige liefde' ik durfde den brief niet aan mijne lippen brengen, noch dien in 't bijzijn van zoo veelc menfchen openen. Ik maakte mij fpoedig weg. Mijne knieën fchuddeden mij onder het lijf; naauwlijks kon ik door mijne toenemende ontroering1 den weg vinden ; bij het inflaan van den eerden rijdweg open ik den brief, ik doorloop dien, ik doorlees hem gretigüjk, en naauwlijks ben ik gevorderd tot aan die regels waarin gij zoo fchoon de genoegens van uw hart fchildert bij dc omhelzing van dien vereerenswaardigen Vader, of ik fmelt jn traapen » men Yestigt het oog op mij,

ik