Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sSsS SklEVEH van

rooft gij u zelf van een onfchuldig genoegen, ètf fielt door verandering van levenswijze uwe gezondheid in de waagfchaal; indien gij ze verbreekt, dan is de liefde dubbel beledigd, eri uwe eer zelve lijd er bij. Jk maak dus bij deze gelegenheid gebruik van mijne rechten, en ontfla u niet alleen' ■van eene gelofte, die nietig is, als gedaan zonder mijne toeflemming, maar ik verbiede u zelfs die langer natekomen dan het tijdperk dat ik u ftellen zal. Dingsdag zullen wij hier de Mufiekpsrtij hebben van Mijlord ïdBard. Aan het tusfchenmaal (Collation) zal ik u eene kelk zenden half vol met eenen zuiveren en heilzamen Nectar. Ik begeer dat dezelve in mijne tegenwoordigheid en volgends mijn oogmerk worde uitgedronken, na met eenige druppelen eene zoen-plenging aan de Bevalligheden gedaan te hebben Vervolgends zal mijn boeteling bij zijne maaltijden zich wederom begeven tot een matig gebruik van den wijn, geremperd door het kristal der fonteinen, en gelijk uw goede plutarciius zegt, het hevig vuur van Bacchus bedwingende door de gemecnfchap der N'tjmphen (*).

Nog

(§) Zinfpcling op Heidenfche Godsdienstplechtigheden.

Aant. des vert. C*) éacchus was de Wijngod, de Ntjmphto» waren Stroom, en Eoschgodcsfen.

Aant. des veIïi

Sluiten