is toegevoegd aan je favorieten.

Julia of De nieuwe Heloïse. In brieven van twee gelieven, woonachtig in eene kleene stad aan den voet der Alpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee GELIEVEN.

eduard wachtte er hem ook reeds op; hij liep hem te gemoet, en hem aan zijne borst drukkende , zeide hij op eenen gevoeligen toon tegen hem: Koom, ongelukkige! koom uwe droefheid uit~ forten in dit hart, dat u bemint. Koom , misfchien zult gij gevoelen, dat men niet alles op de wereld verloren heeft, wanneer men eenen vriend als mij heeft aangetroffen. Oogenbliklijk tilde hij hem met eenen forlchen arm in het rijdtuig, en zij vertrokken naauw in eikanders armen gefloten.

Einde van de eerfte afdeeling.

I. DB Kt,.

TWEE-