is toegevoegd aan uw favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEFENINGEN. IOJ

Dat de mogelijkheid eener voordeelige affcheidingwijze tot;hiertoe wel verre van algemeen toegedaan worde, blijkt, onder anderen, uit eene nog onlangs bekendgemaakte verhandeling van den heer haiinemann O), die, offchoon zulks niet ontkennende, 'er veele zwaarigheeden in te overwinnen vondi terwijl hij het nochtans als de beste wijze om uit het Zeezout aftefchciden erkenne.

Ik neem 20 ponden Zeezout en 14 ponden Vast Planten Loogzout.

Jlat Loogzout, of de Potasfche die wij in den handel ontvangen, is aan niet weinig vervalfchingen onderworpen. Zand,krijt,kalk, enz. mengt 'er de ongeoorloofde winzugt te dikwijls onder. Wij verdaan hier ondertusfchcn zuivere Potasfche of Loogzout; en de gemakkelijkde middelen om het zelve te zuiveren, hebben wij in onze voorige Scheikundige werken , meer dan eens , opgegeeven.

Beide deeze zouten worden, in genoegzaame hoeveelheid zuiver water , ieder bijzonder , opgelost, en , doorgezijgd zijnde, heet onder eikanderen vermengd. Deeze vloeifloffe moet niet zoo ver dan tot gewoone kristal]ifeeringen worden uit?;ewaazemd; en flechts bij een graad van warmte die niet boven den sooden van Fahrenheit gaat. Wanneer de loog eenige dagen op eene koeie plaats geltaan heeft, zal men eene tamelijke hoeveelheid Mineraal

(/.) ceeli/s Annalen, 1787. B. 2. p. 3S7.