Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEFENINGEN.

149

proeven over de werking der klec-

trike stoffe op de kwik. DW dtfi

heer baudius.

Het bericht van Mevrouw d'orbelin wegens de vastmaaking der Kwik, en>. 00 gaven mij aanleiding om te onderzoeken, welke . erlang de Elcctrike ftoffe op dit zoo vlugtig lulfmetaal rapge hebben. Mijne proeven toonden dat, 1°. door de verwekte Eleftriciteit de Kwik verdugti d worde. a° Dat zij, door den Eleftriken (lag, zoodanig op «las gehecht of vast gemaakt worde , dat de anders zoo ligt beweegbaare bolletjes niet meer kunnen loepen noeh afvallen; en dat, door deezen flag, e Kwikkalk, terwijl zij gereduceerd Wordt, ook te. vens het koper amalgameere,

i. van de vervlugtiging der kwik; door de verwekte electriciteit.

Als men op een reeds geamalgameerd kusfen eener behoorlijk ingerichte Ekclrifeermachine nog eene hoeveelheid leevende Kwik plaatze , en de Mach™ in beweging brenge, dan wordt de geheele cylinder ZOo wit, als of hij gepoedert ware. Als men deeze witte ftof met een behoorlijk gewapend oog befchouwt, dan blijkt, dat dezelve beftaat uit enkel SU naastelkinder liggende Kwikbolletjes, wk

O) Cothaifches Magazin, B. III. ft. ~ f« J55K 4

Sluiten