is toegevoegd aan uw favorieten.

Chemische en physische oefeningen, voor de beminnaars der schei- en natuurkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEFENINGEN. 447

dweenen. Maar zoo lang, f gelijk door alle herhaalde Joeven wordt bevestigd) op 't einde altoos nogeen S of twaalfde van het geheelmis gephlogifteerde ÏL.' overig blijft, moet men veeleer gegrond oor£!en°V deeze gephlogifteerde lucht, uit zuivere Et en Brandbaare Grondftoffe ontftaan zij (V).

Door alle de tot hiertoe kortelijk aangevoerde Waarneemingen, oordeelde de heer lavoisier zich einddijitén jaare i777, in f^t te zien gefte d om de hand aan de oprichting van een Nuuw Scheikundig Leerftelftel te kunnen leggen. Het fundament beftond derhalven uit de tot hiertoe aangevoerde rvaliche) beoordeelingen. Met zoodanig oogmerk verklaarde hij het Verbranden der ligchaamen in t algemeen, volgens zijne aangenomene begrippen, en vergeleek, op zich zelve zeer juist daarmede de verkalking der metaalen. Hij omhelsde daarbij de volgende grondftellingen: _

1. Dat bij alle Verbranding vuur- of lucht-ftoffe

worde ontbonden.

2. Dat de Verbranding eigenlijk flechts in ééne eenige foort van Lucht, namenlijk in de zuivere lucht, kunne plaats hebben.

3. Dat bij iedere Verbranding eene vernieling of ontbinding der zuivere lucht plaats hebbe , en dat het verbrande ligchaam, naauwkeurig naar evenredigheid der ontleedde lucht, in zwaarte vermeerdere; en

4. Dat bij elke Verbranding het verbrande ligchaam , door de verbinding met die zelfde ftoffe, die deszelfs gewigt heeft vermeerderd, in zuur veranderd worde.

G g 5 De