Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Vaderlandfchi

59 Willem de Zesde, door C de Fisfcher (Graaf van Holland 1405.) ifr 9<sl

60 Jacoba van Beyeren, door dito(Gravinrie va5

Holland 1417.) TIT * :

61 Jan van Beyeren, door dito (neemt de naam

van Graaf aan 1418.) m 421

62 Moord van Burgem. Preus te Utrecht 1428*

Ö3 Willem Wite verbrand 1428, door%h£ proefdr.

<?4 de Jacobaas Kannetjes 1430.

65 Philips de Eerfte, door C. de Fisfcher (Graaf

van Holland 1433.9 in 65 Joanna d'Arc, Maagd vanOrleans.teu voeden

üu '434* UI 52r

67 L. Koster , door v. ^. (uitvindér de

Boekdrukkunst 1440.) UI. rox

08 Inhaaling van Cufa in Nederland 1450 IV* q?

69 Water en Vuurproef &c. hier te Lande 1459 , door C. Luiken, 8 ftuks. '

70 Adolph van Gelder, zyn Vader dreigende in

de gevangenis 1465 , na Rembrand. IV. 1 32

71 Karei de Stoute, door C. de Fisfcher r Graaf van Holland 1467.) iv. 97

72 Oproer te Hoorn 1471, door Fokke, proef¬

druk. IV. I2o

73 Maria van Bourgondien , door C. de Visfiher (Gravmne van Holland 1477.) IV. 16"

74 Maximiliaan, door dito (word Ruwaart 1482)

IV ^o8

75 Philips de Tweede , door dito (Graaf van

Holland '494.) iv 00-

76 Komst van Habeüa te Haarlem en Reis van

Philips de Schoone 1506, door Finkeks pr dr. IV. 022*

77 Maximiliaan, door L. van Leyden (Ruwaiu

1506.) iv. q4o,

78 Karei de Vyfde , door C. de Fisfcher (tot Graaf gehuldigd 1515.9 . I V. 333

• ( . . . > 4 > 79

Sluiten