Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiflorie - Printen. 27

576 Komst van Karei de Tweede te" Delft, door Van de Venne.

577 ■ in 's Hage,

na van F liet.

578 dezelve neemt affcheid by H. H. Vttt Mog. ' \ xm» 9

579 by de Sta- j

ten van Holland. |

,580 Vertrek van dezelve, door van de f Venne. J

581 Verongelukken van het Scheepje Coromandel iöóo.

, 582 Nederlands Oezanrfchap naar den Koning van Arakan 1660.

583 het elendige Kerkhoff of Lykftatie van D°. van de Velde 1Ó60. ,

584 Dood van twee Gelieven 1660 , door J. Luiken.

585 Landing der Holl. op Coylang 1661.

586 Gevecht tusfchen de Hollanders en Portugeefcn 1661, 2 ftuks.

587 de Cardinaal Mazaryn, door Mellan (fterft 1661.) XIII. 20

588 J. Cocceus en G. Voetius 1662. XIII. 54

589 net Inneemen van Formoza i6Ó2,in5platen.

XIII. 75

590 Kloekmoedige daad van A. Hambroek 1662» door Fokke, proef en letterdr.

591 Bezoek aan de Heer van Goens 1662.

592 Vergaan van het Schip Wezel 1661.

593 de Admiraal de Ruyter , door Goudsbloem (zyn vertrek naar Guinée 1664.) XIII. 121

594 dezelve klynder, naar Eeckhout.

59^ J.C. Meppel, door Houbraken 1665. XIII. 140 596 Luchtverichynfelby de Inhuldigingvan Willem de Derde 1665, door j. de'Visfcher. f97 Zeeflag tegen de Engelfchen 1665. XIII. 144 • 598 Graftombe van Obdam 1665. XIII. I4S 599 de Admiraal Stellingwerf (fneuveld \665S)

XIII. 147 D 2 , <5oo

Sluiten