Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M

LOF DER VRIESEN,

Avennes. Zy fprak in u, in my...

Guido.. De fchrik doet my verbleeken! AVENNES, met tederheid. Zy fpreekt dit öógenblik; geev' haaren klank gehoon

Guido. Avennes zoekt myn' dopd ....

avennes, hem willende omhelzen.

Avennes komt u voor. GuiDO, te rug treedende. Gy zyt Avennes zelf!

Avennes.

Ja, ken me aan deeze blyken

Gy hoort de Item van 't bloed,... Gy moet haar

niet ontwyken, Noch vlieden van my af ... 'k Omhels u als myn

vriend, En Broeder....

GuiDO , htm met kracht te rug flootende.

Wyk, verraér Gyhebt myn'haat verdiend....

Gy zyt myn Broeder niet; geen band houd ons verbonden;

Geen bloed vereenigt ons; gy hebt al 't recht gefchonden,

Hetwelkgyuverbeeltdat gy op't Vlaamsch gebied En onze maagfchap hebt. Ikfpreeke, ik hoor u niet. Verbasterd van uw' pligt, blyft gy van ons verftooten;

Verbasterd van den ftam, waaruit ik ben gefprootten, Renne ik Avennes niet, dan voor een' Aterling, avennes, zeer toornig.

Wat is uw Moedei dan!... „óHemel! ik bedwing

„ My

Sluiten