is toegevoegd aan uw favorieten.

'sWerelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen. Van den zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN CLEO PATRA. 407

Of liever af fredaalt tot in den zwarten poel, Wiens prangen ik alree in dezen boezem voel. Wel aan, ik wil terftond myn trouwe gunft betuigen , Daar zal een booze Hang aan dezen boezem zuigen, En rooven my de ziel, en dat op dezen dag, Op dat ik met den geeft tot u genaken mag.

Daar zal ik met befcbeid (indien men bier beneden Noch onderling gebruikt de gronden van de reden) Daar zal ik met befcheid u maken openbaar, Dat ik om uwent wil my breng in dit gevaar. Wel neemd dit Licharm aan; want ik begeer te fterven , En wil benevens u een graf voor my verwerven. Hoe gram dat Ca;far is, hoe groot myn ongeval* Houd zeker dat de dood ons zamen paren zal. Terftond na dit gefprek , zy gaat de flange tergenSv gaat het vinnig dier als kryg en oorlog vergen: Maar 't beeft dat Q \n& bedubt, en zat als in beraad, Of'ook zoo witten arm met gift te quetzcn ftaat. Doch als de Koningin niet af en liet te quellen, Soo gaat het happig dier zich als ter weere ftellen,