is toegevoegd aan uw favorieten.

'sWerelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen. Van den zelven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MASANISSA EN SOPHONISBA. 4°9 Fn eer bvkans de Vorft haar fchrift had over lezen, loo kreefS ftraks de maar' van dit ellendig wezen; Hv tiad In naarhetflot, en zaghetfchouipel aan, Fn heeft op dit gezigt haar bede toe geftaaji.

Die al reelvk een rook) in haaft te mcte gingen, En zoo gv d'oorzaak vraagt? het was gefchonden trou, En dei-fel ongelaat ontrent een lichte Vrou.

KORT VERHAAL

VAN HET DROEVIG

T R O U-G E V A L,

Tuffchen mee Vorftelyie Perzoonen: TE WETEN, DEN KONING

MASANISSA,

EN DE KONING INNE

SOPHONISBA.

ALs Svuhaxwas verraft, en Asdrubal geilagen, En Chtha met den fchrik in haaften wech gedragen, Soo is daar in de ftad een zeldzaam ftuk gelehiet, Dat gV in dezen prent alleen ten deele ziet, De refte dient verhaalt, en nader aangewezen; Want dat men niet en ziet is nut te zyn gelezen Wel op gezwinde pen, doet ons een kort verhaal. Hoe dat ook liefde fpeelt ontrent het wreede ftaal, Ontrent den harden kryg, en midden in de z gaarden, En midden in gewoel van duizend ielle paarden,

F f 3 P