Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joseph en maria met haeren zoon. 211

Je s u s. De laetfte zal de eerfte zyn ! Wy willen gaern hooren , Vader! wanneer gy gelieft te lezen.

Joseph leest. ,, En het gefchiedde, wan„ neer de Priesters uit het Heiligdom gingen, ,, dat een Wolk het Heiligdom vervulde. En de ,, Priesters konden niet ftaen, om hunnen dienst ,, te verrichten voor het Volk, terwyl de Heer„ lykheit des Heeren het Huis vervulde. Toen „ zei Salomo: De Heere heeft gezegd, dat Hy in donkerheit wilde wonen. Zoo hebbe ik nu een Huis gebouwd, U ter woninge, eenen ze„ tel, opdat gy daer eeuwiglyk woonen zoud. "

Maria. Wil de Heere dat altoos, altoos in donkerheit wonen?

J es u s. Niet altoos , Moeder!

Joseph leest weder. „ En de Koning wend„ de zyn aengezicht, en zegende gansch Israël; ,, en de ganfche Gemeente Israëls ftond. " (Jofeph hield op en zei: ) de ganfche Gemeente Israëls! Toen had nog geen twist om de plaets der aenbiddinge de gemeente Israëls van een gefcheurdJ

Je sus. God weet weder te vereenigen , dat een moet zyn.

Joseph leest voort-: ,, En (Salomo) zeide: 5, Geloofd zy de Heere de God Israëls huiden, „ die door zynen mond mynen Vader David „ voorfpelde, zoo als Hy ook door zyne hand „ vervuld , en gezegd heeft: „ Van dien dag „ „ af aen , op welken ik myn Volk Israël uit O 2 „ „ Egyp-

Sluiten